Uprawnienia Elektroenergetyczne

Uprawnienia Elektroenergetyczne

Uprawnienia Elektroenergetyczne

  • Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – w tym do 1kV ,
  • Grupa II– Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
  • Grupa III– Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru D i eksploatacji E we wszystkich 3 grupach urządzeń, instalacji i sieci.

Jesteś zainteresowany kursem, skontaktuj się z nami!