Gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny

OFERTA

Kiedy warto pomyśleć o terapii? m.in. jeśli odczuwasz:

 • Brak motywacji i chęci do działania
 • Obniżenie nastroju, stres
 • Trudności emocjonalne związane ze stratą bliskiej osoby i żałobą
 • Kryzysy emocjonalne
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Różnego rodzaju lęk: np. fobie, ataki paniki, obawa przed trudnościami dnia codziennego, wystąpieniami publicznymi itp.
 • Problemy w kontaktach społecznych (z rodziną, znajomymi itp.)
 • Trudności emocjonalne związane z poczuciem samotności, braku sensu życia
 • Trudności emocjonalne związane ze stresem pourazowym
 • Wypalenie zawodowe, mobbing
 • Inne trudności natury psychologicznej

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

 

Wstępna konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to pierwszy etap naszej współpracy, obejmujący 1 – 3 spotkań. Adresowana jest do osób aktualnie doświadczających trudności życiowych, wymagających pomocy psychologicznej. Z konsultacji mogą skorzystać osoby zainteresowane pomocą dla siebie lub dla swoich bliskich. Można ją porównać do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Konsultacja pozwoli wybrać właściwą formę pomocy psychologicznej, dopasowaną do Twojej sytuacji, potrzeb oraz oczekiwań. Umożliwia „oswojenie” sytuacji kontaktu z psychologiem, przedstawienie aktualnie przeżywanych problemów, ustalenie wstępnej diagnozy.

W trakcie wstępnych konsultacji omawiamy trudności, które skłoniły Cię do zgłoszenia się do psychologa i wspólnie podejmujemy decyzję dotyczącą dalszego postępowania. Może nim być decyzja o podjęciu psychoterapii, korzystaniu z systematycznej pomocy psychologicznej, konieczność doprecyzowania diagnozy za pomocą kwestionariuszy i testów lub też wizyta u innego specjalisty. Czasami konsultacja, w czasie której przyjrzysz się swojej sytuacji życiowej i uczuciom z nowej perspektywy, będzie stanowić całkowicie wystarczającą pomoc.

Konsultacja psychologiczna nie stanowi jeszcze psychoterapii, ale może być wstępem do niej. Jeśli zdecydujesz się na dalszą współpracę ze mną, podczas wstępnych konsultacji ustalimy obszary i cele pracy psychoterapeutycznej, przybliżony czas trwania terapii, a także kwestie formalne dotyczące częstotliwości sesji, sposobu ich odwoływania, płatności oraz formy zakończenia współpracy.

Standardowy czas trwania konsultacji psychologicznej to 50 minut.

 

Psychoterapia indywidualna

Cykl spotkań, trwających po 50 min, mające na celu rozpoznanie problemu, ustaleniu potrzeb oraz przepracowaniu tego, co utrudnia satysfakcjonujące codzienne funkcjonowanie, obniża jakość życia, wywołuje negatywne emocje.

Terapia indywidualna może mieć charakter krótko- lub długoterminowy. Na początkowych spotkaniach ustalane są zasady kontaktu terapeutycznego.

Psychoterapia pary (małżeńska/partnerska)

Psychoterapia dla par  to szczególny rodzaj pomocy psychologicznej, w którym uczestnikami spotkania z psychologiem są dwie osoby pozostające w bliskiej relacji (małżeństwa, związki nieformalne, związki osób tej samej płci). Psychoterapia stwarza szansę na odbudowanie jakości związku, a także zrozumienie mechanizmów swojego funkcjonowania w relacji z partnerem/partnerką oraz wspólne odkrywanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

 

Terapia par adresowana dla osób które:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek
 • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku
 • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
 • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.

Standardowe sesje terapeutyczne dla pary trwają 90 minut i odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. W sesji uczestniczą obie osoby.

 

Warsztaty i treningi

Oferta dla szkół, organizacji pozarządowych firm, osób prywatnych, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Warsztaty to zajęcia szkoleniowe w grupie, polegające na wykorzystaniu wszystkich zasobów grupy w celu kształcenia umiejętności praktycznych. Intensywność i częstotliwość zależy od zapotrzebowania grupy. Może to być zarówno warsztat np. dwudniowy jak i cykl cotygodniowych spotkań. Prowadzę warsztaty komunikacji i zachowań asertywnych, emocji, integracyjne,  poszukiwania pracy treningi interpersonalne.

Jesteś zainteresowany poradą, skontaktuj się z nami!