Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia dla:

  • dla pracodawców
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników wykonujących zadania służby bhp
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Jesteś zainteresowany kursem, skontaktuj się z nami!