Badania kierowców

Badania kierowców

Badania kierowców

Badania psychotechniczne, przeprowadzane w Pracowni skierowane są do:

 • kandydatów ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii
 •  kierowców posiadających prawo jazdy wszystkich kategorii
 • kierowców zawodowych
 • kierowców samochodów służbowych
 • kierowców przewożący materiały niebezpieczne
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • motorniczych
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • operatorów sprzętu budowlanego (suwnic, maszyn, koparek, dźwigów, ładowarek)
 • operatorów wózków widłowych i akumulatorowych
 • operatorów maszyn i urządzeń inżynieryjnych
 • osób pracujących na wysokości do i powyżej 3 metrów
 • kierowców rajdowych
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu:
  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości
  • przekroczenia dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych
  • spowodowania wypadku drogowego
  • kierowców ze skierowaniem od lekarza
  • kierowców, którzy posiadają skierowania od pracodawcy
  • osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnień

 

Na badanie należy przynieść: 

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • skierowanie (jeśli zostało wydane przez lekarza, policję, pracodawcę itp.)
 • okulary (jeśli, są wskazane przez lekarza okulistę),
 • poprawne dane do wystawienia rachunku

 

Przed badaniem

W dniu badania należy być zdrowym i wypoczętym, 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu.

 

Aktualne przepisy

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (z późn. zm.)

Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

Jesteś zainteresowany badaniami, skontaktuj się z nami!